• Design, kunst og håndverk i Norge: fra barnehage til PhD 

   Carlsen, Kari; Randers-Pehrson, Anniken; Hermansen, Hilde (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Det norske utdanningsfeltet og faget formgiving, kunst og håndverk er betydelig endret siden forrige artikkelsamling om fagets stilling i de nordiske landene kom ut i 2008. I dag synes det å være en klar politisk vilje til ...
  • Kjolen som membran for å uttrykke poetiske fortellinger 

   Hermansen, Hilde (Master thesis, 2014)
   Utgangspunkt for denne undersøkelsen oppsummeres ved to aspekter: Min egen nysgjerrighet og undring i forhold til bruken av kjolen i kunstfeltet og erfaringer med elevers fasinasjon for klær, som artefakter å uttrykke seg ...
  • Sammenhengen mellom muskelspenning i m. Orbicularis Oculi og indusert synsstress ved skjermarbeid 

   Andersen, Siv Karin; Haugen, Hanne Kvigstad; Hermansen, Hilde; Korseberg, Ranveig Marie; Aamodt, Marianne (Bachelor thesis, 2010)
   Målsetting: Foreligger det en sammenheng mellom muskelspenning i m. Orbicularis Oculi og indusert synsstress ved skjermarbeid. Metode: Muskelspenningen i m. Orbicularis Oculi ble målt med elektromyografi (EMG) ved bruk ...