• Digitale ferdigheiter som ferdigrett eller råvare? 

   Høibo, Ingrid Holmboe; Lerpold, Morten Henrik (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   I det digitaliserte samfunnet i dag skjer ei betydeleg endring i læringa sine materielle føresetnader, frå konkrete og analoge læringsmiljø til digitale og virtuelle. Parallelt med den massive digitale satsinga i nordiske ...
  • Folkehelse og livsmestring i kunst og håndverk - Hvordan kan det undervises når temaet livsmestring berøres? 

   Gulbrandsen, Stian (Master thesis, 2022)
   Jeg har undersøkt hva slags undervisning erfarne kunst- og håndverkslærere har av erfaring når det kommer til undervisning som berører livsmestring. Dette er i lys av LK20 og nedfelling av folkehelse og livsmestring som ...
  • Læringssyn i skaparrørslelitteraturen 

   Høibo, Ingrid Holmboe (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Skaparrørsla (på engelsk Maker movement) veks raskt verda over og løftar fabrikasjon- og kommunikasjonsteknologi som nye verktøy inn i kreative prosessar, saman med det skapande menneskje som nøkkelspelar i den digitale ...
  • Samspillet mellom bilde og tekst i en bildebokfortelling 

   Veium, Kristin Solvang (Master thesis, 2022)
   Oppgaven undersøker kvaliteter og utfordringer i samspillet mellom bilde og tekst. Dette gjøres ved å utforske relasjonen gjennom eget skapende arbeid der en grunnfortelling brukes i tre bildebokkategorier som resulterer ...
  • Skaparhus som læringsarena 

   Skeide, Marte Gurskevik (Master thesis, 2023)
   Denne avhandlinga søker å svare på kva muligheiter og utfordringar ein møter når ein tek i bruk skaparhus som læringsarena i ein ungdomsskule. Korleis kan samhandling og sambruk, der kunst og handverk er initierande fag, ...
  • Å tolke, forstå og vurdere visuelle omgivelser. Å bruke den grunnleggende ferdigheten lesing i kunst og håndverk 

   Nordstokke, Tove (Master thesis, 2022)
   Avhandlingen er en tilstandsrapport for hvordan elver på mellomtrinnet bruker den grunnleggende ferdigheten lesing til å forstå og tolke bilder i kunst og håndverk. Gjennom ni intervjuer med elever på mellomtrinnet har jeg ...