• Pressekonferansens narrativer 

      Fjellstad, Hanne (Master thesis, 2022)
      Temaet for denne studien er narrativer presentert på pressekonferanser i det første koronaåret: 2020. Formålet har vært å undersøke om, hvordan og i hvilken grad den norske befolkningen er blitt presentert for ulike ...