• Statlige rammevilkår på ramme alvor. Sosialt entreprenørskap i norsk offentlig kontekst 

      Kobro, Lars Ueland; Røtnes, Rolf; Eggen, Fernanda Winger; Skar, Cathrine (Skriftserien fra Høgskolen i Sørøst-Norge;14, Research report, 2017-11-13)
      Rapporten er resultatet av ett år med forskning, etterspurt av tre departementer. Hovedfokuset har vært å identifisere barrierer mot sosial innovasjon i den norske velferdsstaten og gi forslag til hva slags innsats som vil ...