• Affeksjon av det visuelle system ved øvre cervical skader 

   Haugen, Inga-Britt Kjellevold; Bruenech, Jan Richard (Rapporter fra Høgskolen i Buskerud, Research report; Peer reviewed, 2004-02)
   Denne rapporten utgjør første del av to rapporter og tar for seg noen av de filosofiske betraktningene rundt problemstillingen nakkesleng og syn. De synsrelaterte problemer som kan oppstå i etterkant av en nakkesleng og ...
  • Den norrøne bosetting på Grønland og dens undergang 

   Husby, Henrik; Bruenech, Jan Richard (Rapporter fra Høgskolen i Buskerud, Research report; Peer reviewed, 2007-01)
   Miljøet ved Biologisk Forskningslaboratorium har lenge hatt ambisjoner om få tilgang på vev fra polardyr og lanserte allerede i 2001 planer om en ekspedisjon til Grønland (Bruenech og Husby, 2001). Det tok lang tid å ...
  • Rapport over forsknings- og utviklingsprosjekter ved biomedisinsk forskningslaboratorium 

   Bruenech, Jan Richard; Haugen, Inga-Britt Kjellevold (Rapporter fra Høgskolen i Buskerud, Research report; Peer reviewed, 2007-01)
   Optometrifaget er sammensatt av mange ulike fagdisipliner, noe som gjenspeiles både i fagplanene og forskningstematikken. Etter at optometri fikk helsefaglig status (jf. Kongelig resolusjon av 22. april 1988) har de ...