• Utbildning, lärande, forskning - en evalueringsstudie – delrapport 2 

   Prøitz, Tine Sophie; Rye, Ellen; Barstad, Kristin; Afdal, Hilde; Risan, Maiken; Aasen, Petter (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;38, Report, 2020)
   I ULF-evalueringsstudiens første delrapport fokuserte vi på den nasjonale utdanningspolitiske situasjonen og arbeidet i forsøksvirksomheten i den nasjonale samordningsgruppen for å få et overblikk over ULF som utdanningspolitisk ...
  • Utbildning, lärande, forskning : en evalueringsstudie - delrapport 1 

   Prøitz, Tine Sophie; Aasen, Petter; Barstad, Kristin (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;19, Report, 2019)
   Den svenske regjeringen ga i Regeringsbeslut III:4 (090317) Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet og Karlstads universitet følgende oppdrag: Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Göteborgs ...
  • Utbildning, lärande, forskning: En evalueringsstudie – delrapport 3 

   Prøitz, Tine Sophie; Rye, Ellen; Afdal, Hilde; Borgen, Jorunn Spord; Barstad, Kristin; Mausethagen, Sølvi; Aasen, Petter (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;68, Report, 2021)
   Denne delrapporten presenterer resultatene fra den tredje fasen i den forskningsbaserte følgeevalueringen av ULF. Her har vi rettet blikket mot flere sentrale deler av ULF-forsøksvirksomhet. Vi presenterer et fjerde case ...
  • Utbildning, lärande, forskning: Slutrapport från en utvärderingsstudie av ULF-försöksverksamhet 

   Prøitz, Tine S.; Rye, Ellen; Borgen, Jorunn Spord; Barstad, Kristin; Afdal, Hilde; Mausethagen, Sølvi; Aasen, Petter (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;87, Report, 2022)
   Regeringsuppdraget Utbildning, Lärande, Forskning (ULF) har varit att planera och genomföra en försöksverksamhet för utveckling och utprovning av modeller som kan leda till långsiktigt samarbete mellan universitet och ...