• Utbildning, lärande, forskning - en evalueringsstudie – delrapport 2 

   Prøitz, Tine Sophie; Rye, Ellen; Barstad, Kristin; Afdal, Hilde; Risan, Maiken; Aasen, Petter (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;38, Report, 2020)
   I ULF-evalueringsstudiens første delrapport fokuserte vi på den nasjonale utdanningspolitiske situasjonen og arbeidet i forsøksvirksomheten i den nasjonale samordningsgruppen for å få et overblikk over ULF som utdanningspolitisk ...
  • Utbildning, lärande, forskning : en evalueringsstudie - delrapport 1 

   Prøitz, Tine Sophie; Aasen, Petter; Barstad, Kristin (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;19, Report, 2019)
   Den svenske regjeringen ga i Regeringsbeslut III:4 (090317) Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet og Karlstads universitet følgende oppdrag: Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Göteborgs ...