• Anisotropic conductive film for flip-chip interconnection of a high I/O silicon based finger print sensor 

   Larsson, Andreas; Oldervoll, Frøydis; Seip, Torleif Andre Tollefsen; Nguyen, Hoang-Vu; Kristiansen, Helge; Sløgedal, Øyvind (Lecture, 2011)
   Anisotropic conductive film (ACF) has been used for flip chip interconnection of a silicon based MEMS finger print sensor to a signal processing ASIC. The assembled sensor device was subjected to a short term high temperature ...
  • Compression and transport of raw biogas 

   Hovland, Jon; Øi, Lars Erik (Lecture, 2019)
  • Grunnleggende begreper med relevans for informasjonsteknologi 

   Hansson, Knut W. (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;4, Lecture, 2014)
   Ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, bachelorstudiene i IT, undervises kurset ”Grunnleggende programmering” som gir 15 studiepoeng. Seks av disse studiepoengene omhandler grunnleggende begreper med relevans for IT, primært ...
  • Objektorientert analyse og design med UML 

   Hansson, Knut W. (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud;72, Lecture; Working paper, 2013-05)
   Ved Høgskolen i Buskerud, bachelorstudiene i IT, undervises kurset "Objektorientert analyse og design". Dette arbeidsnotatet inneholder alle forelesningene i dette kurset, samt noe tilleggsstoff. Kurset bygger på et ...
  • Objektorientert programmering av datastrukturer og grensesnitt (Java) 

   Hansson, Knut W. (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;7, Lecture, 2014)
   Ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, bachelorstudiene i IT, undervises kurset ”Objektorientert programmering av datastrukturer og grensesnitt (”Java 2”)” som gir 7,5 studiepoeng. Studentene har da tidligere hatt ganske ...