• En valideringsstudie av Proview (Bausch & Lomb) Pressure Phosphene Tonometer hvor effekten av opplæring og erfaring undersøkes 

   Haugen, Tove; Jørgensen, Bodil; Nordmark, Ann Helen; Seljesether, Christell H.; Strydom, Theresa; Sundan, Ina (Bachelor thesis, 2010)
   Målsetting: Vi ville finne ut i hvilken grad opplæring i bruk av Proview (PPT) og erfaring fra gjentatte målinger påvirker instrumentets kliniske anvendelighet sammenlignet med iCare og Goldmann applanasjonstonometer. Metode: ...
  • En valideringsstudie av foritesten Modified Thorington 

   Svare, Laila Kristin; Fossum, Michelle Jasmin Lundström; Hasund, Ann Kristin Solheim; Aamodt, Anna-Lena Nyvoll (Bachelor thesis, 2012)
   Målsetting: Målet med denne valideringsstudien var å undersøke Modified Thoringtons nøyaktighet i forhold til Covertesten. Metode: Det ble utført forimålinger på 40 cm med Covertest og Modified Thorington. Testene ble ...