• Objektorientert analyse og design med UML 

      Hansson, Knut W. (Arbeidsnotater fra Høgskolen i Buskerud;72, Lecture; Working paper, 2013-05)
      Ved Høgskolen i Buskerud, bachelorstudiene i IT, undervises kurset "Objektorientert analyse og design". Dette arbeidsnotatet inneholder alle forelesningene i dette kurset, samt noe tilleggsstoff. Kurset bygger på et ...