• Ikke-kvalitetskostnader : Kategorisering og bruk i norsk subsea industri 

      Guterud, Ida Marie; Holtungen, Camilla Grødum (Master thesis, 2015)
      Ikke-kvalitetskostnader hos bedrifter i subsea industrien er nå et mer aktuelt tema enn noen gang tidligere. Dette er kostnader som oppstår som følge av avvik og manglende kvalitet, og som ville forsvunnet dersom systemer, ...