• Evaluering av FRAM kultur 2005-2010 

   Kobro, Lars Ueland; Vareide, Knut; Berge, Ola K. (Rapport 271, Research report, 2010)
   Rapporten gjengir resultater fra en evaluering av 18 regionale FRAM-K prosjekter gjennomført med ca. 200 deltakerbedrifter fra 2005-2010. Evalueringen viser høy grad av tilfredshet blant deltakerne, spesielt knyttet til ...
  • Strategiimplementering og ledelse : Hvilken betyning har ledelsen for suksessfull implementering av strategi? 

   Figueroa, Maribel K.; Finnerud, Katrine (Master thesis, 2016)
   Denne oppgaven er utført som en del av mastergradstudiet i industriell økonomi med sidetittel siviløkonom på Høgskolen i Sørøst-Norge. Arbeidet i studien er gjennomført med hjelp fra to av Husum Gruppen sine Sport 1 butikker ...