• Objektorientert programmering av datastrukturer og grensesnitt (Java) 

      Hansson, Knut W. (Skriftserien fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold;7, Lecture, 2014)
      Ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold, bachelorstudiene i IT, undervises kurset ”Objektorientert programmering av datastrukturer og grensesnitt (”Java 2”)” som gir 7,5 studiepoeng. Studentene har da tidligere hatt ganske ...