• Potensialundersøkelse for Bratsbergbanen 

      Storm, Hanna Nyborg (TF-notat 8/2011, Working paper, 2011-06-04)
      Dette notatet vurderer potesialet for antall passasjerer i forbindelse med arbeidspendling med Bratsbergbanen. Notatet beskriver befolkningsutvikling, arbeidsplassutvikling og pendling i kommunene rundt Bratsbergbanen. ...