• Endringer i rammetilskudd ved kommunesammenslåinger i deler av Oppland 

      Lunder, Trond Erik; Sanda, Karl Gunnar (TF-notat 2/2005, Working paper, 2005-01-28)
      Notatet tar for seg rammetilskuddsberegninger for de kommunesammenslåingsalternativene i Oppland fylke som ikke er dekket gjennom andre rapporter (Valdres er dekket i rapporten ”Bedre å være stor enn (u)lykkelig som liten” ...