• 1-2-3 kano : en fremstilling av et praktisk undervisningsopplegg for kanopadling 

   Astad, Tore Prestrud (Master thesis, 2007)
   Denne masteroppgaven er en noe utradisjonell oppgave. Jeg har kombinert teori og empiri, som de fleste andre oppgaver, men ikke for å undersøke et tema. Min kombinasjon av teori og empiri resulterer ikke i et resultatkapittel ...
  • Danse med elva : en undersøkelse av flow i elvepadling 

   Blakar, Vemund Jensen (Master thesis, 2012)
   SAMMENDRAG: Temaet for denne undersøkelsen har vært flow- og mestringsopplevelser og gruppas funksjon i elvepadling. Undersøkelsen viser at elvepadling er en fritidsaktivitet som relativt lett utløser en rekke av ...