• Akademisk språkkafé - ASK : et medvirkningsbasert aksjonsforskningsprosjekt. Sluttrapport 

      Sverre, Beate Lie; Jensen, Liv Helene; Stenhammer, Anne Skjæret; Sandsleth, Marit Gjone; Frisnes, Hjørdis (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;, Report, 2020)
      I sluttrapporten for aksjonsforskningsprosjektet Akademisk språkkafé - ASK presenteres prosjektets bakgrunn med redegjørelser for demografi, mangfold og tidligere forskning om studenter i høyere utdanning som har ...