• Evaluering av Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) 

      Brandtzæg, Bent Aslak; Hvitsand, Christine (Rapport 244, Research report, 2009)
      Statens landbruksforvaltning (SLF) har engasjert flere forskningsmiljøer til å evaluere ulike sider ved ordningen Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL). Det overordnede formålet med ordningen er å fremme natur-og ...