• JavaFX : med Eclipse og Scene Builder 

      Braadland, Trond R. (Skriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;41, Report, 2020)
      Dette kompendiet er skrevet for studenter på kurset OBJ2100 – objektorientert programmering 2 – ved Universitetet i Sørøst-Norge, studiested Ringerike.