• BOP3000R Bacheloroppgave 

      Shakr, Roza Dawood; Johnsen, Elise; Rajan, Daniel; Nakhleh, Majd (Bachelor thesis, 2019)
      Denne rapporten beskriver arbeidet som ble gjort for å utvikle en webapplikasjon for en ekstern oppdragsgiver. Oppdraget er gitt av Husam Salah som er daglig leder for Pasta Cafe. Han forklarer at en vil trenge en løsning ...