• Lede samskaping: Hvordan fremmer ledere i norske kommuner samskaping? 

      Kaasa, Marion; Borge, Inger Elisabeth (Master thesis, 2023)
      Det norske samfunnet står i stadig økende grad overfor såkalte «samfunnsfloker». Behov for nye, innovative og ressurseffektive løsninger på allmenne samfunns-utfordringer dukker opp. I en lang rekke offentlige føringer ...