• Mixed Martial Arts - kultur og miljø i Norge 

      Cano, David Godoy (Master thesis, 2016)
      Studien bruker teori fra Pierre Bourdieu og Erving Goffman for å se nærmere på hvordan deltakelse i MMA oppleves for medlemmer i en MMA klubb i Norge. Med spørsmålene: • Hvem velger å trene MMA og hvorfor begynner man ...