• Froskeperspektiv på multimodalitet? 

      Aulie, Vibeke (Master thesis, 2018)
      Problemstillingen for denne undersøkelsen er «Hva sier norskbøker for studieforberedende utdanningsprogram om multimodale tekster, hva sier de om bildet som modalitet og hva sier de om samspill mellom skriftlig verbaltekst ...