Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLofthus, Liv Gardsjord
dc.contributor.authorPettersen, Henriette Brenne
dc.date.accessioned2022-08-15T16:41:28Z
dc.date.available2022-08-15T16:41:28Z
dc.date.issued2022
dc.identifierno.usn:wiseflow:6600102:50769230
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3011953
dc.description.abstractDenne studien vil ta for seg temaet «læringsbrett i begynneropplæringen». Når barna begynner på skolen, har de med seg mange ulike erfaringer, kunnskaper og ferdigheter. Barna har forventninger om å lære å lese, skrive og regne. Opplæringen skal ta utgangspunkt i barnas ståsted, og læreren skal stimulere til lærelyst forteller Utdanningsdirektoratet (2020). Med denne studien ønsker jeg å undersøke nærmere hvordan lærere opplever innføring og bruk av læringsbrett i begynneropplæringen. Her vil jeg ta utgangspunkt i hvilke muligheter og hvilke utfordringer som lærerne erfarer ved bruken av læringsbrett som digitalt verktøy. Prosjektet er avgrenset og med fokus på læringsbrett i begynneropplæringen. Bakgrunnen for prosjektet er at som et resultat av koronapandemien så man økt bruk og digitalisering i skolene. Dette førte også blant annet til at flere benyttet seg av læringsbrett som et digitalt verktøy i begynneropplæringen. Prosjektet tar utgangspunkt i en kvalitativ forskningsmetode, der jeg benyttet meg av egne observasjoner i to ulike førsteklasser, og to intervjuer av lærere i første klasse, der begge informantene både brukte og hadde erfaring med innføring og bruk av læringsbrett i undervisningen. Dette prosjektet viser at når læringsbrett blir innført i skolene, ligger ofte mye av fokuset på det digitale verktøyet i seg selv. Derimot viser blant annet resultater fra denne studien at betydningen av vektlegging av lærernes digitale kompetanse er veldig viktig når det kommer til elevenes læringsutbytte.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleLæringsbrett i begynneropplæringen
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel