Show simple item record

dc.contributor.authorBråten, Ingvard
dc.contributor.authorBorgen, Jorunn Spord
dc.date.accessioned2022-06-24T08:13:57Z
dc.date.available2022-06-24T08:13:57Z
dc.date.created2022-04-27T14:57:05Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationBråten, I., & Borgen, J. S. (2022). Generasjon 2.0: Mannlige lærere i kunst og håndverk. Acta Didactica Norden, 16(1), 1-21.en_US
dc.identifier.issn2535-8219
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3000493
dc.description.abstractMenn er i mindretall som lærere i grunnskolen, denne tendensen blir forsterket i kunst- og håndverksfaget. Vi har intervjuet mannlige lærere som underviser i faget i grunnskolen, samt mannlige studenter som utdanner seg til å bli lærere i faget. Vi har gjort dette for å få mer kunnskap om forhold som kan ha hatt betydning for utdanningsvalg og yrkesutøvelse. I lys av livsløpsteori ser vi på informantenes liv med kunst og håndverk i forhold til historisk tid og sted, tidspunkt for livshendelser, sammenhengende liv og menneskelig handlefrihet (agentskap). Informantene forteller om positive møter med faget i egen oppvekst og at muligheten for å dele egen glede og kunnskap med elever er en drivkraft for å arbeide med kunst og håndverk i skolen. Som nåværende og kommende lærere i kunst og håndverk er informantene rollemodeller for barn og kan ha betydning for rekrutteringen av kommende lærere i faget. Informantene forteller selv om mennesker som har påvirket dem, og i disse historiene er det andre menn som er mest framtredende. Faget informantene beskriver i skolen er preget av kjønnsstereotype materialvalg, for eksempel tre fremfor tekstiler, og det ser ut som om forskjeller mellom kjønnene slik vi kjenner dem fra tidligere, vedlikeholdes. Dette skjer på grunn av individuelle valg, men også gjennom kontekstuelle rammer en møter i skole og utdanning.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.titleGenerasjon 2.0: Mannlige lærere i kunst og håndverken_US
dc.title.alternativeGeneration 2.0: Male teachers in the arts and crafts subjecten_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2022 Acta Didactica Norden.en_US
dc.source.pagenumber1-21en_US
dc.source.volume16en_US
dc.source.journalActa Didactica Norden (ADNO)en_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.5617/adno.8805
dc.identifier.cristin2019589
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal