Show simple item record

dc.contributor.advisorMjøberg, Anne Grethe
dc.contributor.authorKvist, Malin Marie
dc.contributor.authorTorgersen, Caroline
dc.date.accessioned2021-08-04T16:13:11Z
dc.date.available2021-08-04T16:13:11Z
dc.date.issued2021
dc.identifierno.usn:wiseflow:2663248:43969273
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2766303
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en dokumentanalyse av to styringsdokumenter som omhandler skole og utdanning. Oppgaven bygger på problemstillingen “Hvordan ivaretas inkluderingsprinsippet i styringsdokumenter som omhandler tilpasset opplæring og universell opplæring?”. Vi har også to forskningsspørsmål som lyder slik: “Hva legger sentrale styringsdokumenter i begrepene tilpasset opplæring og universell opplæring?” og “Hvordan kan kompetanseutvikling heve kvaliteten på utdanningstilbudet og arbeidet mot en inkluderende skole?” Vårt mål med oppgaven var å undersøke hvordan inkluderingsprinsippet ivaretas og vektlegges i sentrale styringsdokumenter som omhandler universell opplæring og tilpasset opplæring. I tillegg ønsket vi altså å undersøke hvordan tilpasset opplæring og universell opplæring omtales i dokumentene, og hva som ligger bak den eventuelle begrepsendringen. Underveis i analysearbeidet så vi også at dokumentene legger et stort fokus på kompetanseutvikling i skolen, og vi ønsket å finne ut hvordan kompetanseutvikling kan bidra til bedre kvalitet på utdanningstilbudet, samt veien mot en inkluderende skole. Utvalget består av to styringsdokumenter lokalisert gjennom litteratursøk hovedsakelig i Stortingets database. Bakgrunn for valg av tema og problemstilling er at styringsdokumenter er noe vi må forholde oss til videre i yrkeslivet som lærere og spesialpedagoger. Det er også veldig spennende med den nye opplæringsloven som er rett rundt hjørnet, og hvorfor vi kanskje får en begrepsendring fra tilpasset til universell opplæring i lovverket. Analysemetoden som anvendes i masteroppgaven bygger på Malteruds (2017) systematiske tekstkondensering (STC). Stikkord: Inkludering, tilpasset opplæring, universell opplæring, styringsdokumenter, kompetanseutvikling, spesialpedagogikk, opplæringsloven
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleDokumentanalyse av to styringsdokumenter- med fokus på inkludering, tilpasset opplæring, universell opplæring og kompetanseutvikling
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record