Show simple item record

dc.contributor.advisorVinje Inge
dc.contributor.authorAndreassen, Camilla Reidunsdatter
dc.date.accessioned2021-05-21T16:12:15Z
dc.date.issued2020
dc.identifierno.usn:wiseflow:2087737:33571183
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2756093
dc.descriptionFull text not available
dc.description.abstractMotivasjon er drivkraften i det vi foretar oss. Det er derfor interessant å vite hvordan dette virker, og hva som fremmer denne motivasjonen. Når vi jobber med mennesker, vil grad av motivasjon være med på å bestemme hvor stor innsats vi er villig til å legge i jobben vår. Utdanningssektoren møter stadig nye krav fra omverdenen som gjør at ansatte ved skolen må tåle å stå i omstilling over tid. Da trengs det motivasjon for å gjennomføre dette endringsarbeidet og ansatte trenger å bygge en organisasjon som tåler disse utfordringene. Lærerne blir de som skal realisere endringene i klasserommet i møte med elevene. Dette gjør det ekstra viktig at vi som skoleledere, kan legge til rette for at lærerne kan motivere seg selv til dette arbeidet. Oppgaven definerer sentrale begrep og ser på grunnleggende perspektiver på motivasjon. I tillegg har den med teori om selvbestemmelse og mestringsforventningens betydning. Det er også referert til ledelsesteorier som transformasjonsledelse og relasjonsledelse som begge ønsker å fremme motivasjon på arbeidsplassen. Empiri er hentet fra en videregående skole, og det er to lærere og en leder som er intervjuet. De har beskrevet sine opplevelser i forhold til hva de mener motiverer lærerne. I tillegg har de sagt noe om hva lederen kan gjøre for å fremme denne motivasjonen. Dette har sammen med teorigrunnlaget gjort at jeg har kunnet svare på de forskningsspørsmålene og den problemstillingen oppgaven bygger på.
dc.description.abstract
dc.languagenob
dc.publisherUniversity of South-Eastern Norway
dc.titleHvordan kan skoleledere bidra til lærernes motivasjon?
dc.typeMaster thesis


Files in this item

FilesSizeFormatView

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record