Show simple item record

dc.contributor.authorNess, Ottar
dc.contributor.authorIversen, Øystein
dc.contributor.authorWesterlund, Heidi
dc.contributor.authorBjørgen, Dagfinn
dc.date.accessioned2015-02-03T13:36:25Z
dc.date.available2015-02-03T13:36:25Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn978-82-8290-013-3
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/275296
dc.description.abstractBakgrunn Denne rapporten er en forskningsbasert evaluering av et prosjekt knyttet til gjennomføring og erfaringer med et introduksjonskurs i kognitiv miljøterapi for utvalgte boenheter i Drammen kommune. Prosjektet er et samarbeid mellom Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykoser (TIPS Sør-Øst) og Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA), og ble gjennomført i perioden 2013-2014. Prosjektets målsetting er å øke kunnskapen om anvendelse av kognitiv miljøterapi i boliger for mennesker med psykiske helseproblemer. Målet var videre å øke den brukeropplevde kvaliteten på tjenestene som ytes i disse boligene. Metode Denne forskningsbaserte evalueringen ble gjennomført med bruk av både kvalitative og kvantitative datainnsamlinger. Den kvalitative delen av studien ble gjennomført ved bruk av flersteg fokusgruppeintervjuer med beboere og ansatte ved to boliger for personer med alvorlige psykiske helseproblemer. Den kvantitative delen ble gjennomført ved bruk av spørreskjema ved to anledninger blant beboerne ved boligene. Funn De samlede funn er fremstilt gjennom en kvantitativ og en kvalitativ del. De kvantitative funnene viser at de ansatte er fornøyde med relevans og opplevelse av innholdet i introduksjonskurset i kognitiv miljøterapi. De kvantitative funnene viser at beboerne opplever å ha gode samtaler med de ansatte, at de får god hjelp til å nå sine mål og opplever å kunne bestemme over eget liv og hverdag. I den kvalitative delen fremkommer det at ansattes erfaringer med prosjektet kan relateres til: (1) samkjøring av praksis, (2) veiledning har stor betydning for læring, (3) gir mer rom og lytter mer til beboerne, og (4) samtaleverktøy for å skape bedre samtaler med beboere. Beboeres erfaringer var knyttet til: (1) Vil at de ansatte skal jobbe mer likt, (2) opptatt av hva egen oppfølging er, (3) flinkere til å spørre, (4) praktisk bistand er viktig, (5) tilrettelegging av hverdagsliv, og (6) opplevelse av å ikke ha fått god nok oppfølging. Konklusjon Relatert til forskningsspørsmålene for denne studien gis det forskningsmessige grunnlag for å konkludere med følgende: 1. De ansatte opplever å bli bedre til å føre samtaler med beboerne gjennom deltakelse i felles introduksjonskurs i kognitiv miljøterapi. 2. Ansatte opplever at felles introduksjonskurs kognitiv miljøterapi bidrar til at miljøterapeutisk praksis blir mer samkjørt. 3. Faglig veiledning, som et element i introduksjonskurs i kognitiv miljøterapi, oppleves som betydningsfullt for læringsprosessen til de ansatte. 4. Beboerne har til forventninger om en mer felles praksis i boligene. 5. Beboerne opplever at ansatte, etter å ha deltatt på introduksjonskurs i kognitiv miljøterapi, har blitt dyktigere til å samtale gjennom at de stiller mer spørsmål. 6. Praktisk bistand vurderes som viktig, og det varierer hvor fornøyd beboerne er med oppfølgingen fra personalet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesSFPR-rapport; 14-2015
dc.subjectmiljøterapinb_NO
dc.subjectpsykisk helsenb_NO
dc.titleIntroduksjonskurs i kognitiv miljøterapi: en forskningsbasert evalueringnb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO
dc.source.pagenumber61nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record