• Fra kunnskapsdeling blant lærerne til innovasjon i klasserommet 

      Bruun, Lise Marie (Master thesis, 2022)
      Tema for studien er om kunnskapsdeling blant lærerne kan føre til innovasjon i klasserommet. Jeg har hatt som mål å få en dypere innsikt i hvordan kunnskapsdeling foregår på en barneskole og hvordan kunnskapsdelingen foregår ...