Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorLongvastøl, Torill Sommerro
dc.date.accessioned2021-03-01T10:01:56Z
dc.date.available2021-03-01T10:01:56Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2730863
dc.description.abstractI denne oppgaven presenterer jeg mitt prosjekt som belyser ungdom og deres uttalelser om karrierevalg. Ungdom i dette prosjektet er mennesker mellom 16 og 23 år. Ungdomstiden er i seg selv et stort tema som interesserer meg. Det er en tid med mangfold av ulike mennesker, noen vet nøyaktig hvor de skal, andre hopper på første og beste mulighet. Noen søker veiledning og hjelp fra ulike hold før de velger hvor de skal, og hvordan de skal komme dit. Veivalg kan være utfordrende og for noen smertefullt. Ungdommer står overfor et av de viktigste valg i sitt liv: Hva skal jeg bli, og hvordan? Oppgaven har relevans for karriereveiledning i forhold til utforskning av ungdommer i valgposisjon og hva de forteller om påvirkning, hva som utgjør og bestemmer deres karrierevalg. Dette linkes og knyttes til flere vitenskaper og fagfelt som psykologi, sosiologi (eks. identitetsutvikling og empowerment), pedagogikk (eks. læring/utvikling av kompetanse) og sist men ikke minst karriereveiledningsfeltet. Hovedproblemstillingen utfordrer til forståelse av hvilke impulser som motiverer og påvirker ungdom til gode og gjennomtenkte karrierevalg; og mer spesifikt analysere hva de unge forteller i forhold til hvordan karriereveiledning kan være med å styrke unge mennesker, slik at valgene kan oppleves som gode for den enkelte. Masterprosjektet er en kvalitativ studie som baserer seg på metodisk tilnærming med fokusgrupper og individuelt intervju. Studien har flere vitenskapsteoretiske tilnærminger med utgangspunkt i subjektivering. Subjektivering skal her forstås som en utviklingsprosess som både gir rom for påvirkning fra omgivelser (sosiologiske perspektiv), samtidig med at det gir grobunn for individets selvkonstruerende kraft (psykologiske perspektiv). De unge forteller ut fra sine refleksjoner og drøftinger hvilke impulser som gir grunnlag, og former deres karrierevalg. Opplysningene de unge kommer med vil i siste omgang gi grunnlag for forbedring av kvaliteten på den karriereveiledning som gis (pedagogisk perspektiv). Dette drøftes med et mangfold av teoretiske innfallsvinkler og i forhold til karriereteoretiske perspektiveren_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.subjectkarriereveiledningen_US
dc.subjectkarrierevalgen_US
dc.subjectungdomen_US
dc.titleKarrierevalgskompleksitet! : hva sier ungdom i karrierevalgs-posisjoner motiverer til gode gjennomtenkte karrierevalg?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber87.en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel