• Utenlandsk eierskap møter det norske bedriftsdemokratiet 

      Moustafin, Kristina (Master thesis, 2021)
      Som resultat av globalisering har oppkjøp av virksomheter på tvers av landegrenser blitt stadig vanligere. Utenlandske aktører har ikke forutsetninger for å kjenne til hvordan det norske arbeidslivet fungerer. Det er derfor ...