• Manglende varsling av vold og trusler 

      Halvorsen, Sjur (Master thesis, 2021)
      Ansatte ved §4-25 avdelinger i Bufetat tar imot ungdommer som barnevernstjenesten eller politiadvokaten mener har et alvorlig adferdsproblem. Disse adferdsproblemene varierer fra rusmisbruk, voldsbruk, at ungdommene rømmer ...