• Fra traumebevisst teori til praksis – lederes erfaringer og behov 

   Gulliksen, Marianne Zetterstrøm (Master thesis, 2021)
   Bakgrunn: Traumebevisst omsorg (TBO) gir kunnskap om hvordan vold og traumer kan påvirke utvikling, samt hvordan dette kan komme til utrykk gjennom atferd. Kompetanseprogram innen TBO har fokus på hvordan man kan avdekke, ...
  • Med livsmestring på timeplanen 

   Myhre, Kjersti Helene (Master thesis, 2021)
   Bakgrunn: Mange unge strever med psykiske helseplager, og dette har ført til stor oppmerksomhet og bekymring nasjonalt og internasjonalt. WHO betegner skolen som en av de viktigste arenaene for å forebygge psykiske helseplager ...
  • Saksbehandlers skjønnsvurdering 

   Hansen, Helen Anette Wenaas (Master thesis, 2021)
   Norges helsetjenester er stadig i bevegelse. Tjenestetilbudene må justeres i takt med ny kunnskap som tilegnes. Velferdssamfunnet står ovenfor økt press når det kommer til å balansere brukernes behov opp mot tilgjengelige ...