Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKobro, Lars Ueland
dc.contributor.authorBrandtzæg, Bent Aslak
dc.coverage.spatialAskeren_US
dc.date.accessioned2021-01-06T14:09:53Z
dc.date.available2021-01-06T14:09:53Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2535-5325
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2721785
dc.description.abstractNye Asker kommune har etablert lokalsamfunnsutvalg i Tofte, Slemmestad og Heggedal. Ordningen med lokalsamfunnsutvalg (LSU) de tre stedene skal være en forsøksordning for to år. Ordningen skal følges av forskningsaktivitet som så skal danne grunnlag for en politisk sak om eventuell videreutvikling og utvidelse av de nærdemokratiske ordninger til flere lokalsamfunnsområder i Asker fra høsten 2022. Formålet med lokalsamfunnsutvalgene i Asker er at tiltaket skal styrke lokaldemokratiet og gi befolkningen økt innflytelse over egen lokalsamfunnsutvikling. Forsøket faller sammen med en generell økt interesse i Norge for å finne fram til nye modeller og egnet praksis for økt innbyggerdeltakelse i politiske og lokale prosesser (Distriktssenteret 2014, Hansen, Klausen og Winsvold 2013). Utvalgene i Asker har et dobbelt mandat. De skal for det første legge til rette for at innbyggere, lokale lag og foreninger, lokalt næringsliv og enkeltpersoner skal få mulighet til å ta del i - og få medansvar for saker som angår lokalsamfunnet. For det andre skal utvalgene fungere som kommunens forlengede arm ut i lokalsamfunnene. Den oppstartkartleggingen som rapporteres her er gjort med bruk av flere former for informasjonsinnhenting. Vi har gjennomført en survey blant alle de tre utvalgenes medlemmer og varamedlemmer, vi har deltatt og gjort feltnotater fra de tre utvalgenes første møter og ellers lest innkallinger og protokoller fra øvrige møter. Vi har deltatt i et felles (digitalt) oppklaringsmøte om utvalgenes handlingsrom og formelle posisjon i forhold til Kommuneloven, og vi har intervjuet sentrale personer både i utvalgene (de tre lederne) og i kommunen sentralt; tre politikere og fire sentrale administrative ressurspersoner. Det har også ved flere anledninger vært kontakt mellom prosjektleder hos USN og oppdragsgiver. Slik kontakt faller inn under prosjektets aksjonsforskningsprofil hvor forskningsaktivitetene ikke avgrenses til å observere og kommentere, men også i noen grad kunne delta i diskusjoner om framdrift og retningsvalg i prosjektet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;63
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectnærdemokratien_US
dc.subjectlokalsamfunnsutvalgen_US
dc.titleGodt begynt er halvt fullendt? En oppstartsanalyse. Rapport fra forsøk med nærdemokratiske ordninger i Asker kommuneen_US
dc.typeReporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© Forfatterneen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/