Show simple item record

dc.contributor.authorSandvik, Kåre
dc.date.accessioned2020-11-11T07:40:17Z
dc.date.available2020-11-11T07:40:17Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.isbn978-82-7860-454-6
dc.identifier.issn2535-5325
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2687240
dc.description.abstractReiselivsnæringen er sammen med digitale tjenester, helse og omsorg, Norges tre viktigste næringer for sysselsetting fremover, med en forventet vekst på 95.000 nye sysselsatte innen reiseliv i 2050. Reiselivsnæringen har i dag 170.000 sysselsatte og indirekte 180.000 sysselsatte, til sammen 350.000 i sysselsettingseffekt. Næringen omsatte for 227 mrd. kroner i 2019 med et direkte reiselivsforbruk på 215 mrd. kroner (eksklusiv godsfrakt o.l.). Næringen har hatt sammenhengende lønnsom vekst siden 2008 og har skapt en eksportvekst på 40% siden 2013 som nå summeres opp til 64 mrd. kroner. Våre analyser av reiselivsomsetningene 2020-2024 viser følgende estimater: - Samlet blir omsetningsfallet for 2020 estimert til -90 mrd. kroner, ned -42% mot 2019 Januar-september har et estimert omsetningstap på -58 mrd. kroner, ned -38%. September-desember estimeres med et omsetningstap på -32 mrd. kroner, ned -49%, hensyntatt innstrammingene nasjonalt og lokalt per 7.11.20. - De eksportrettede bedriftene i næringen har størst omsetningsfall, estimert til -72% for 2020. - Reisearrangører, luftfart, konferanse og opplevelser har et omsetningsfall på mer enn -60% for 2020. - Mid-case scenario for 2021 antar effektiv vaksinering til våren. Omsetningsfallet estimeres til 53 mrd. kroner, ned -25% mot 2019-nivå. Omsetningsfallet -142 mrd. (-33%) for begge årene. - Etterspørselen i den norske reiselivsnæringen forventes å være tilbake til pre-korona i 2023. - Bedriftenes egenkapital var 95 mrd. kroner i 2019. Vi estimerer at 60% er tapt ved utgangen av 2021. Gjeldsgraden vil da øke fra ca. 3 til ca. 10, noe som rammer den investeringstunge delen av næringen. Dette kan føre til massiv nedlegging, konkurser og ned-dimensjonering. - Mer enn 50% av bedriftene i næringen hadde svak (<20%) eller negativ egenkapital i 2019. Mange reiselivsbedrifter står i fare for å forsvinne, hvis vi ser omsetningsutviklingen isolert. - 30.000 – 40.000 varige arbeidsplasser i Norge kan forsvinne i ved en langvarig krise ut 2021. Nå er det bråstopp i investeringsprosjekter og irreversible beslutninger blir tatt om oppsigelser, nedleggelser, og salg av eiendeler til andre formål. Reiselivsnæringen har tidligere kommet seg raskt tilbake (1-2 år) til normalen etter 7/11, svineinfluensa og finanskrisen. De bedriftene som har gjort det noenlunde godt i 2020 er rettet mot lokalmarkedet og det norske fritidsmarkedet. Næringen står i fare for å miste bedrifter som er viktige på (1) utenlandsmarkedene og reiselivseksport og (2) konferanse og større arrangementer. Brutte verdikjeder vil ramme mangfoldet av små og store bedrifter, samt leverandørbedriftene over hele landet som utgjør det norske «økosystemet» innen reiseliv. Denne rapporten viser at mange pre-korona levedyktige bedrifter denne gangen ikke vil være i posisjon når etterspørselen tar seg opp, uten tilførsel av ny kapital eller myndighetskompensasjon gjennom pandemien.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien fra Universitetet i Sørøst-Norge;60
dc.rightsAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
dc.subjectreiseliven_US
dc.titleCOVID-19: Etterspørselssituasjonen og konsekvenser for norsk reiselivsnæring 2020-2024en_US
dc.typeReporten_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderthe authoren_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.source.pagenumber29en_US
dc.relation.projectNorsk forskningsråd: 312862/090en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International