Show simple item record

dc.contributor.authorØren, Emma
dc.contributor.authorHegge, Embla
dc.date.accessioned2020-09-24T14:44:30Z
dc.date.available2020-09-24T14:44:30Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2679552
dc.description.abstractTema for studien er inkludering av ulike samfunnsgrupper i norsk arbeidsliv. Studiens hensikt er å undersøke lønnsomhetspotensialet inkludering har for norsk handelsnæring. Arbeidskraftundersøkelsen har kartlagt at det per i dag er omlag 200 000 mennesker som ufrivillig står utenfor arbeidslivet. Vi søker å undersøke om inkludering kan løse arbeidskraft-utfordringen i velferdsproblemet som kommer som følge av den demografiske utviklingen. Følgende problemstillinger er derfor forlokkende å undersøke: PA: Hvor ligger verdien i å ansette dem som i dag står utenfor arbeidsstyrken i norsk handelsnæring? PB: Hvordan kommer lønnsomhetspotensialet til syne ved inkludering av utenforskapet for bedrifter i norsk hotellnæring? Første problemstilling (PA) er besvart gjennom en analyse av kvalitative intervju av ulike bedriftsledere i norsk handelsnæring. Den andre problemstillingen (PB) er undersøkt gjennom en kvantitativ bedriftsøkonomisk analyse av norsk hotellnæring. Der den kvalitative tilnærmingen ønsker å tegne et bilde av hvordan bedriftsledere selv opplever det å inkludere, søker den kvantitative tilnærmingen ved en regnskapsanalyse å undersøke eventuelle lønnsomhetsforskjeller ved å inkludere. Den teoretiske rammen for studien er litteratur om norsk arbeidsmarked, samfunnsansvar og bedriftsøkonomisk lønnsomhet. Teori om norsk arbeidsmarked belyser blant annet arbeidsmarkedets allerede igangsatte tiltak for økt inkludering. Teori om bedriftens samfunnsansvar viser til potensielle effekter en ansvarlig forretningspraksis kan ha for en bedrift. Teori om bedriftsøkonomisk lønnsomhet undersøker hvor i bedriftens regnskap et slikt lønnsomhetspotensial kan ligge, og hvilke aktiviteter som eventuelt ligger bak. Funnene i den kvalitative analysen viser at bedriftslederne har høy villighet til å inkludere. Funnene viser at det finnes positive effekter av å inkludere, deriblant et godt omdømme, økt kundelojalitet og økonomiske insentiver. Funnene i den kvantitative analysen viser i all hovedsak at det ikke foreligger signifikante forskjeller i lønnsomhetsmålene for hoteller som inkluderer og de som ikke inkluderer.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.subjectstudieindøk
dc.titleHalve folket i helt arbeid eller hele folket i halvt arbeid?en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderCopyright the Author(s)en_US
dc.source.pagenumber111en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record