Show simple item record

dc.contributor.authorPettersen, Anne Hansen
dc.contributor.authorIngrid, Haaland
dc.date.accessioned2020-09-24T14:39:58Z
dc.date.available2020-09-24T14:39:58Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2679550
dc.description.abstractTemaet for denne masteroppgaven er ledelse, motivasjon og Corporate Social Responsibility (CSR). Bakgrunnen for valg av tema er viktigheten av at bedrifter tar samfunnsansvar, og innvirkningen ulike typer av motivasjon kan ha for å fremme eller hemme dette. Vi fant lite forskning på området, hvilket økte vår interesse for å undersøke dette nærmere. I tillegg er CSR et dagsaktuelt tema og noe som i større grad enn før påvirker bedrifters konkurransefortrinn. Formålet med denne masteroppgaven er derfor å undersøke hvilken sammenheng det er mellom ulike typer motivasjon og ansattes utførelse av CSR. Med bakgrunn i dette er følgende problemstilling utarbeidet: Hvilke sammenhenger er det mellom lederstil, behovstilfredsstillelse/behovsfrustrasjon, ulike typer motivasjon og Corporate Social Responsibility? Edward Deci og Richard Ryan er anerkjente forskere innenfor fagområdet motivasjon. De mener motivasjon omhandler energi, retning og utholdenhet for å utføre en handling. Oppgaven tar utgangspunkt i selvbestemmelsesteorien, og fokuserer på kognitiv evalueringsteori, grunnleggende behovsteori og organismisk integreringsteori. Videre blir teori om transformasjons- og transaksjonsledelse presentert, da ledelse er en faktor som kan påvirke ansattes motivasjon. I tillegg tar oppgaven for seg teori om CSR, hvor Carroll er en sentral forsker. Carroll forklarer begrepet ved å presentere fire ulike dimensjoner som må være oppfylt for at bedrifter tar samfunnsansvar: Økonomisk-, juridisk-, etisk-, og filantropisk ansvar. Disse fire dimensjonene i tillegg til bærekraft og miljøverntiltak, benyttes for å svare på oppgavens problemstilling. Ut fra resultatet får vi lite støtte for at ulike typer motivasjon har en sammenheng med CSR. Den direkte sammenhengen mellom indre motivasjon og CSR skiller seg imidlertid ut ved å ha en sterk signifikant sammenheng. Gjennom å teste for de indirekte sammenhengene i modellen fant vi en negativ signifikant sammenheng mellom behovsfrustrasjon og CSR gjennom indre motivasjon. Analysen av vår alternative forskningsmodell, hvor motivasjon var ekskludert, viser at behovstilfredsstillelse/behovsfrustrasjon har en større betydning for utførelse av CSR enn hva de ulike typene motivasjon har.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.subjectstudiestrategien_US
dc.titleAnsattes motivasjon og oppfattelse av ledelse sett i sammenheng med Corporate Social Responsibilityen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderCopyright the Author(s)en_US
dc.source.pagenumber140en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record