Show simple item record

dc.contributor.authorHernandez, Arturo David Pulido
dc.date.accessioned2020-09-17T14:19:13Z
dc.date.available2020-09-17T14:19:13Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2678337
dc.description.abstractTema for denne oppgaven er bruk av månedlige målekort for å opprettholde eller endre organisering til lokale NAV-kontor for å oppnå gode resultater. Oppgavens første spørsmål er hvordan NAV-ledere bruker målekort som verktøy for å opprettholde eller endre organisering av sin virksomhet. Det andre spørsmålet er hvordan NAV-fylkesdirektørene og rådmennene bruker månedlige målekort for å oppnå gode resultater ut fra parametere i målekortene. Tredje spørsmålet er om ledere på de lokale NAV-kontorene får oppfølging av NAV-fylkesdirektør og rådmann vedrørende organisasjonsarbeid. For å svare på spørsmålene har jeg gjennomført 6 semistrukturerte forskningsintervjuer. Jeg har intervjuet to ledere på to lokale NAV-kontor i to fylker på Østlandet, to NAV-fylkesdirektører og to rådmenn. Analysen og drøftingen av empirien viser at NAV-ledere bruker månedlige målekort i liten grad for å opprettholde eller justere organisering i NAV-kontorene. Dårlige resultater på målekortene fører ikke til umiddelbare endringer på virksomheter. Organisasjonsstruktur er en av mange faktorer som kan være avgjørende for å oppnå produktivitet. Kultur og tillit i form av fullmakter til avdelingsledere og teamledere er noen av de faktorene som NAV-ledere prøver å påvirke kontinuerlig for å oppnå gode resultater på målekortene. NAV-fylkesdirektørene og rådmennene har liten interesse i hvordan NAV-kontorene er organisert så lenge de får NAV-brukere i arbeid og reduserer utgifter til økonomisk sosialstønad. NAV-kontorene som ble caser i denne oppgaven har lignende organisasjonsmodeller. NAV-leder på toppen av hierarkiet, en eller flere administrative enheter og oppfølgingsavdelinger delt i avdelinger og team. Vi kan ikke snakke om en felles organisasjonsmodell til NAV-kontorene ut fra en begrenset autonomi som NAV-ledere har på grunn av avtaleverket til både statlige og kommunalt ansatte, ingen oppmerksomhet fra NAV-fylkesdirektørene og rådmennene på organisering til NAV-kontorene og manglende læringsarenaer til NAV-ledere for å utveksle erfaringer med andre NAV-kontor.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.subjectorganisasjonsmodelleren_US
dc.subjectNAVen_US
dc.titleLikheter og ulikheter i organisasjonsmodeller i to lokale NAV-kontor. Mot en felles organisasjonsmodell?en_US
dc.title.alternativeBruk av målekort for å tilpasse organisering av NAV-kontor for å oppnå gode resultater.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright the Authoren_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200:en_US
dc.source.pagenumber117en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record