Show simple item record

dc.contributor.authorAfzal, Adnan
dc.contributor.authorArstad, Bjørn
dc.date.accessioned2020-09-16T06:54:09Z
dc.date.available2020-09-16T06:54:09Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2677934
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er et bidrag til økt forståelse for hvordan bedrifter jobber med bærekraftig innovasjon av forretningsmodeller og de ulike drivkreftene som påvirker den prosessen. Den globale økonomiske fremgangen de siste ti-årene har skapt betydelige utfordringer som økonomiske- og sosiale skjevheter og miljøproblemer. FNs bærekraftsmål har økt fokuset på arbeidet med bærekraftsproblemene og skapt en felles forståelse for hvordan det påvirker oss alle. Økt fokus og forståelse er med på å drive frem en omstilling hvor blant annet innovasjonspolitikken har blitt mer bærekraftig. Ved å se på hvordan bærekraftig innovasjonspolitikk påvirker små og mellomstore bedrifter har vi kunnet avdekke betydningen innovasjonspolitikken har på forretningsmodellen. Oppgavens problemstilling belyses empirisk ved bruk av kvalitative intervjuer med ledere fra små og mellomstore bedrifter innen eiendoms- og byggebransjen. Vi har benyttet en pragmatisk, fortolkningsbasert tilnærming i vår forskning. Bakgrunnen for valg av undersøkelsesdesign forklares med vår hensikt om å forstå sosiale fenomener. Gjennom å tolke empirien inn i en større forståelsesramme kan vi komme nærmere den virkeligheten vi ønsker å undersøke. Gjennom analysen viser vi hvordan fenomenene innovasjonspolitikk og forretningsmodellinnovasjon forstås og operasjonaliseres i en bærekraftig kontekst. Våre funn avdekker at bærekraftig innovasjonspolitikk er en viktig drivkraft for hvordan små og mellomstore bedrifter innoverer i egen forretningsmodell. Der eksisterende litteratur trekker frem raskere utvikling av teknologi og endringer i forbruksmønsteret som argumenter for å innovere i forretningsmodellen. Vi mener å kunne vise at en bærekraftig innovasjonspolitikk er et tilleggs element for å forklare hvorfor bedrifter innoverer i sin forretningsmodell.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.subjectnæringsliven_US
dc.subjectbærekraftig innovasjonen_US
dc.titleBærekraftig innovasjonspolitikk for fremtidens næringsliv.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright the Authorsen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200en_US
dc.source.pagenumber101en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record