Show simple item record

dc.contributor.authorHåheim, Veronica
dc.date.accessioned2020-08-27T12:51:46Z
dc.date.available2020-08-27T12:51:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2675406
dc.description.abstractAntallet pasienter med nyresvikt øker i Norge ettersom befolkningen blir eldre og antall livsstilssykdommer øker. Flere trenger nyreerstattende behandling (dialyse). For pasienter med nyresvikt i siste stadium er valg av dialyseform et av flere utfordrende valg de må ta. I følge europeiske og internasjonale retningslinjer, skal valg av dialyseform baseres på samvalg hvor det tas hensyn til pasientens verdier og premisser. I Norge er dette nedfelt på et politisk, nasjonalt plan. Samvalg forutsetter at helsepersonellet og pasientene har kunnskap om hvilken dialyseform som man antar er best for den enkelte og det er avgjørende at helsepersonell får innsikt i pasientens verdier og livserfaring. Forskning viser til et gap i kommunikasjonen i forbindelse med samvalg og det er et behov for en sykepleieintervensjon som kan imøtekomme dette. Pasientgruppen trenger en helhetlig oppfølging for å redusere tap av selvtillit og forebygge redusert sosialfunksjon. Salutogenese er en teori om helsefremming, som kan bidra til å fremme samvalg, velvære og gi mestring av egen helse. Masteroppgaven ser nærmere på pasientforberedelsene før valg og oppstart av peritoneal dialyse i et salutogent perspektiv. Litteraturstudien viste at en salutogen sykepleieintervensjon, hvor sykepleiere har en personsentrert tilnærming, skreddersydd undervisning og mer fokus på sosial og psykososial støtte fremmer samvalg basert på pasientens verdier og premisser. Motiverende intervju kan være et viktig verktøy for å imøtekomme pasientenes behov, og få til en salutogen oppfølging. Det trengs mer forskning og kompetanse innenfor salutogene intervensjoner, noe som avanserte kliniske sykepleiere kan bidra til.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.subjectavansert klinisk sykepleieen_US
dc.titlePeritoneal dialyse og samvalg.en_US
dc.title.alternativeEn litteraturstudie om hvordan fremme samvalg basert på pasientens verdier og premisser.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.rights.holderCopyright the Authoren_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.source.pagenumber68en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record