Show simple item record

dc.contributor.authorGutu Eiksjø, Trine
dc.date.accessioned2020-02-14T12:04:28Z
dc.date.available2020-02-14T12:04:28Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2641750
dc.description.abstractForskning viser at utfordringer med språk og tale er et av de vanligste problemområdene hos barn i barnehagealder. Når et flerspråklige barn i barnehagealder ikke tilegner seg morsmålet eller andrespråket som forventet, til tross for en ellers vanlig utvikling, kan det indikere på en mulig spesifikk vanske med språket. Det viser seg at kunnskap om flerspråklige barn og deres språkutvikling er varierende blant pedagoger, og det får konsekvenser for hvordan det arbeides med å vurdere språkkompetansen til flerspråklige barn, samt det å avdekke mulige spesifikke språkvansker. Denne masteroppgaven tar for seg å undersøke hvordan barnehagelærere og rådgivere i den pedagogiske psykologiske rådgivningstjenesten går frem når de har mistanker om spesifikke språkvansker hos flerspråklige barn i barnehagen. Følgende problemstilling har vært utgangspunkt for oppgaven: «Hvordan arbeider barnehagelærere og rådgivere i den pedagogiske psykologiske rådgivningstjenesten når det er mistanke om spesifikke språkvansker hos flerspråklige barn i barnehagen?» For å belyse denne problemstillingen har jeg benyttet meg av en kvalitativ forskningsmetode, og jeg har gjennomført semistrukturerte intervjuer med to barnehagelærere og to rådgivere fra den pedagogiske psykologiske rådgivningstjenesten. Teorigrunnlaget for oppgaven presenterer aktuell teori og forskning som omhandler spesifikke språkvansker, flerspråklig utvikling, samt kartlegging av barn med flerspråklig bakgrunn. Studiens funn omhandler hva informantene har svart når det gjelder hvordan de arbeider når det er mistanke om spesifikke språkvansker hos flerspråklige barn I barnehagen. Hovedfunnet i studien viser at informantene opplever å ha mangel på kompetanse når det gjelder hvordan en normal flerspråklig utvikling foregår, samt at de opplever å ha mangel på kompetanse i forhold til det å avdekke spesifikke språkvansker hos flerspråklige barn. De andre funnene peker på hvilke faktorer som vekker mistanke om spesifikke språkvansker hos flerspråklige barn, hvordan informantene kartlegger spesifikke språkvansker hos flerspråklige barn, og utfordringer knyttet til kartleggingen. Funnene brukes som utgangspunkt for drøfting av sentrale kunnskaper som er vesentlige for å avdekke spesifikke språkvansker hos flerspråklige barn i barnehagenen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.subjectbarnehageren_US
dc.subjectspråkvanskeren_US
dc.title«Jeg føler meg så på bar bakke».en_US
dc.title.alternativeEn kvalitativ studie om hvordan barnehagelærere og rådgivere i den pedagogiske psykologiske tjenesten går frem når de har mistanker om spesifikke språkvansker hos flerspråklige barn i barnehagen.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Spesialpedagogikk: 282en_US
dc.source.pagenumber95en_US
dc.description.localcodeMPED-SPPEDen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record