Show simple item record

dc.contributor.authorRandmæl, Gry
dc.date.accessioned2019-11-18T14:11:54Z
dc.date.available2019-11-18T14:11:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2629124
dc.description.abstractFlere studier har vist at pasienter i akuttmottak ikke blir smertelindret tilstrekkelig og at dette også gjelder ved prosedyresmerter. Denne studien utforsket hvordan lokalbedøvelse kan gis, slik at det gir best mulig lindring under en smertefull prosedyre, og hvordan man kan minimere smertene injeksjon av lokalbedøvelse gir. Formålet med studien var å undersøke om lokalanestesi gis i samsvar med internasjonale anbefalinger og retningslinjer. Studien er en tverrsnittstudie med observerende deskriptivt design. Det ble innhentet data om 79 pasienter som hadde fått lokalbedøvelse ved en legevakt og ett akuttmottak i perioden oktober 2017 – januar 2018. Pasientens kjønn, alder, skadetype, tidspunkt for lokalanestesi og prosedyrestart, ventetid, peroral smertelindring, medikamentets temperatur, kanylestørrelse, og behandler (sykepleier/turnuslege/Lege/LIS/overlege) ble registrert ved hjelp av et observasjonsskjema. Data ble så analysert med one-way ANOVA test, Pearson Kjikvadrattest og Mann-Whitney U test og det ble utført multivariat regresjonsanalyse.Resultatet viste at hos 33 % av pasientene ble den smertefulle prosedyren utført utenfor medikamentets virketid. Teknikker for å minimere injeksjonssmerte, som temperering og bufring av medikament og bruk av tynn kanyle, ble i liten grad tatt i bruk. Dette viser behov for økt kunnskap om dette hos sykepleiere og leger. Utarbeidelse av lokale retningslinjer og opplæring kan medvirke til bedre smertelindring for pasienter som får lokalanestesi.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectlokalanestesinb_NO
dc.subjectretningslinjernb_NO
dc.titleLokalanestesi – følger vi anbefalte retningslinjer? En kvantitativ studie.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.rights.holderCopyright the Authornb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700nb_NO
dc.source.pagenumber78nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record