Show simple item record

dc.contributor.authorEnstad, Aina
dc.date.accessioned2019-10-03T10:53:39Z
dc.date.available2019-10-03T10:53:39Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2620035
dc.description.abstractHensikten med denne masteroppgaven har vært å undersøke hvordan seniorer i arbeidslivet opplever egne karrieremuligheter i siste del av yrkeslivet. Bakgrunnen for studien er den pågående samfunnsdebatten om at alle må forberede seg på å jobbe lenger enn før og det økende fokuset på karriereveiledning i et livslangt perspektiv. Globale endringer påvirker samfunn og borger og arbeidslivet slik vi kjenner det i dag vil dreie i ny retning og danne nytt innhold. Med en kommende økning av flere eldre, som både er sprekere og lever lenger enn forrige generasjon, øker behovet for flere ressurser som kan bidra til å holde vårt kunnskapsintensive velferdssamfunn gående. Funnene i undersøkelsen har kommet frem på bakgrunn av dybdeintervju med fem personer og representerer et øyeblikksbilde av den enkeltes meninger, erfaringer og tanker om egen situasjon. Hovedfunn fra undersøkelsen er et sammensatt og komplekst bilde som berører eksistensielle utfordringer som identitet, selvfølelse og livsmening. Mest fremtredende er at karrierevalg- og muligheter oppleves mer begrensende med økende alder, viktigheten av å være en ressurs og bidra i samfunnet er sterk, identitet og selvfølelse er i endring og påvirker holdning og handling. En attraktiv seniorarbeidstaker må tilpasse seg andres holdninger, følge med på endringer og spille en aktiv rolle i egen kompetanseutvikling. Å bli sett og være til nytte kobles til helse og trivsel og medvirker til å velge når de skal avslutte et yrkesliv. Karriereveiledning i et senkarriere perspektiv er undervurdert som eget fagfelt og lite kjent for seniorarbeidstakere. I siste del av arbeidslivet kan karriereveiledning hjelpe seniorer til å styrke selvfølelse, kartlegge kompetanse og skape mening i nye muligheter. Samfunnsøkonomisk har det betydning for flere ressurser i arbeid og personlig er det viktig for en helhetlig opplevelse av et meningsfullt liv. Verdien av mine funn utgjør et bidrag av en viss betydning for fagfeltet og til samfunnsdebatten. Karrierefaglig fordi hver stemme tilfører relevante og nyttige innspill. På et overordnet nivå fordi demografiske og strukturelle endringer pågår kontinuerlig og utfordrer arbeidsliv og mennesker. Planlegging av et livslangt karriereløp tvinger seg frem og aktualiserer et helhetlig samarbeid mellom myndigheter, arbeidsliv og individnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectkarriereveiledningnb_NO
dc.subjectseniorernb_NO
dc.title50 år og utgått på dato? En kvalitativ studie om voksnes opplevelser av egne karrieremuligheter i siste del av arbeidslivetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record