Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorStaavi, Aleksander
dc.contributor.authorFimreite, Daniel Djuve
dc.date.accessioned2019-09-27T09:37:48Z
dc.date.available2019-09-27T09:37:48Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2619104
dc.description.abstractFormålet med denne avhandlingen er å avdekke om bedrifter i næringslivet benytter seg av relevant teori når de skal ta avgjørelser vedrørende merke- og linjeutvidelser. For å avdekke hvordan næringslivet benytter teori i praksis har vi hatt et samarbeid med to store norske bedrifter i fmcg-markedet. Vi valgte fmcg-markedet fordi det er i stadig endring og de lanserer jevnlig mange utvidelser. Følgende problemstilling ble derfor utarbeidet: Hvordan benytter næringslivet seg av relevant forskning i merke- og linjeutvidelser? Forskning på merke- og linjeutvidelser gir en oversikt over hvilke spørsmål som burde stilles når man skal gjennomføre en merke- eller linjeutvidelse. Derimot er det ikke mye forskning som direkte omhandler anvendelse av teori eller forskning i praksis. Datainnsamlingen er gjort ved semi-strukturerte dybdeintervjuer og teorigrunnlaget er bygget på sekundærkilder. Informantene ble valgt med tanke på deres stilling i selskapet, samt deres evne til å formidle bedriftens akkumulerte kunnskap om merke- og linjeutvidelser. Den metodiske tilnærmingen har vært et casestudie. Intervjuene er transkribert, analysert og tolket i lys av problemstilling, forskningsspørsmål og relevant teori. Vi har valgt å presentere våre funn og sammenligning av bedriftene underveis i analysedelen. Etter vår mening er de tre viktigste funnene i denne avhandlingen som følger; den standardiserte prosessen bedriftene bruker, mengden av tid bedriftene bruker på fit og at de virker uvitende om grad av anvendelse av teori. Det er interessant å se likhetene mellom de to bedriftene. Fit er et mye omtalt tema i teori merke- og linjeutvidelse, derimot bruker ikke bedriftene mye tid på dette begrepet. I de fleste spørsmålene kan fremgangsmåtene knyttes til teori. På bakgrunn av dette konkluderer vi med at bedriftene i næringslivet indirekte benytter relevant forskning til merke- og linjeutvidelser.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectstudiemarkedsføringnb_NO
dc.titleGapet mellom teori og praksis i merke- og linjeutvidelsernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.rights.holderCopyright the Author(s)nb_NO
dc.source.pagenumber87nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel