• Etterlattesamtaler ved en intensivavdeling 

      Nguyen, Per-Christian (Master thesis, 2020)
      Bakgrunn: Denne studien ble gjennomført for å utforske nødvendigheten, organiseringen og gjennomføringen av etterlattesamtaler som ble initiert i 2016 som en del av intensivsykepleiernes arbeidsoppgaver ved Medisinsk ...