• Heia Sabotøren! 

      Solum Hermansen, Heidi; Seip, Ingri (Master thesis, 2019)
      Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) er ansvarlig for over 90% av pasientskadene, og skyldes som oftest manglende pasientsikkerhet. Pasientens smitte- og immunstatus kan være ukjent ved ankomst til akuttmottak, og på ...