• Langvarig smerte i kommunehelsetjenesten. 

      Myhre-Nilsen, Kine (Master thesis, 2019)
      Langvarige, ikke-maligne smerter er en tilstand som har stor innvirkning på befolkningens helse. Det anslås at opp mot 50% av eldre over 65 år har perioder med langvarige smerter. Det er rimelig å anta at andelen eldre ...