Show simple item record

dc.contributor.authorBrinchmann, Inger-Marie
dc.date.accessioned2019-09-04T09:39:49Z
dc.date.available2019-09-04T09:39:49Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2612418
dc.description.abstractBakgrunn: Synsrehabilitering er per i dag ikke formalisert som en del av tverrfaglig rehabilitering av barn og voksne med ervervet hjerneskade. Skader sentralt og perifert i sentralnervesystemet gir ofte sammensatte vansker synsmessig, kognitivt, motorisk, psykisk og sosialt. Internasjonal forskning viser at ca 65% av de som får hjerneslag får ulike synsvansker og 45 % av rehabiliteringene kartlegger ikke disse. I Norge antar man at opptil 50 % får synsvansker etter traumatisk hjerneskade og 20-60% etter hjerneslag. Hensikt: Hovedmålet for studien er å se hva en tverrfaglig rehabilitering gjør for å kartlegge og rehabilitere synsvansker etter ervervet hjerneskade. Metode: Tilnærmingen gjøres ut fra en hermeneutisk metode ved å gjennomføre kvalitative semi-strukturerte intervjuer av 8 fagpersoner. De deltar i den tverrfaglige rehabiliteringen av pasienter med ervervet hjerneskade for barn og voksne i spesialisthelsetjenesten. Intervjuene er transkribert og Informantenes kunnskap analysert og fortolket gjennom bruk av hermeneutisk sirkel. Slik dannes ny kunnskap om synsrehabilitering. Resultater: I rehabilitering arbeider det tverrfaglige teamet holistisk med pasientens mål i sentrum, etter et ICF (International Classification of Functioning) basert behandlingsprogram. Pasientene har ofte dobbeltsyn, nystagmus, øyemotoriske vansker, visuelle persepsjonsvansker og synsfelt utfall. Utgangspunktet er å finne ut hvorfor pasientene er svimle, har nedsatt balanse og strever med å lese. Fagpersoner observerer pasienten i aktivitet, kartlegger særfaglig og tverrfaglig for å finne pasientens ressurser og utfordringer for deretter å lage rehabiliteringsplan. Hvordan pasientene klarer å tilegne seg strategier avhenger av pasientens kognitive funksjon og grad av post-traumatisk forvirringstilstand. Fysioterapeuter som har kurs i vestibulær rehabilitering, kartlegger grundig synsvansker som del av utredning av krystallsyke (BPPV), vestibulo-okulær refleks (VOR) og nystagmus. Konklusjon: Informantene ønsker en bedre avklaring av pasientens synsvansker tidlig i forløpet med øyelege, optiker og synspedagog. De ønsker seg et behandlingsprogram med kartleggings - og treningsverktøy for synsrehabilitering. Syv av åtte informanter etterlyser synspedagog i det tverrfaglige teamet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecterhvervet hjeneskadenb_NO
dc.subjectsynsrehabiliteringnb_NO
dc.subjectvestibulookulær refleks (VOR)nb_NO
dc.subjectsvimmelhetnb_NO
dc.subjectdobbeltsynnb_NO
dc.subjectnystagmusnb_NO
dc.titleSynsrehabilitering etter ervervet hjerneskade – hva gjøres? : studie av hva en tverrfaglig rehabilitering gjør for å kartlegge og rehabilitere synsvansker etter ervervet hjerneskade i spesialisthelsetjenestennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.rights.holder© 2019 Brinchmannnb_NO
dc.source.pagenumber94 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record