Show simple item record

dc.contributor.authorAnderson, Jenny Østraat
dc.date.accessioned2019-08-28T12:57:54Z
dc.date.available2019-08-28T12:57:54Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2611457
dc.description.abstractKarpe er en rap-gruppe som har satt sine spor i norsk hiphophistorie siden tidlig 2000-tallet. I 2015 ga de ut konseptalbumet «Heisann Montebello» hvor Karpe har skapt et unikt univers bestående av fiktive karakterer, symbol og metaforer knyttet opp mot strukturene i samfunnet vårt. De har sterke tekster med politisk engasjement, hvor de også belyser religion, identitet, mangfold, minoriteter, klasseskiller, og i alt dette kritiserer de makthaverne. Med dette som utgangspunkt skal studien belyse problemstillingen: Karpe mellom maktkritikk og definisjonsmakt. Og videre besvare forskningsspørsmålene: Er det form eller innhold i Karpes videoer som sikrer dem popularitet? Og er Karpes popularitet stor nok til at gruppen kan påvirke/bestemme dagsorden i ungdomsmiljøet og slik utøve definisjonsmakt? Studien har et kvalitativt design som bygger på to empiriske undersøkelser. Den første en analyse av Karpes musikkvideo «Den islamske elefanten», mens den andre undersøkelsen bygger på et gruppeintervju og to individuelle intervju med ungdommer fra to ulike miljøer i Oslo øst og vest. Avhandlingen hviler på Cultural studies tradisjon og dens fokus på makten i kulturen. Teorien bidrar til å belyse tolkninger og oppfatninger i undersøkelsens empiri. Studien drøfter om og hvordan Karpes musikkvideo «Den islamske elefanten» bidrar til et større samfunnsperspektiv. Det dreier seg blant annet om hvilke aspekt ved samfunnet som opptar ungdommene. Oppgaven diskuterer også hvordan Karpe utøver maktkritikk i sin kunst og om dette innebærer definisjonsmakt overfor det unge publikum. Har Karpe makt til å påvirke ungdommenes dagsorden?nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectmaktnb_NO
dc.subjectKarpenb_NO
dc.subjectkulturnb_NO
dc.subjectidentitetnb_NO
dc.subjectrollernb_NO
dc.titleKarpe mellom maktkritikk og definisjonsmakt. En undersøkelse av Karpes musikkvideo «Den islamske elefanten»nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderCopyright The Authornb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Kulturvitenskap: 060::Nordisk kulturvitenskap: 061nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record