Show simple item record

dc.contributor.authorBruu, Mats
dc.coverage.spatialTelemarknb_NO
dc.date.accessioned2019-08-28T09:26:34Z
dc.date.available2019-08-28T09:26:34Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2611360
dc.description.abstractDenne oppgaven har som formål å undersøke ulike faktorer som påvirker lokale Telemarkinger i et miljø som omfatter skole og fotball. Studien er designet som en casestudie med et mål om å studere utviklingsmiljøet. For å belyse faktorene i «Telemarksmodellen» har jeg hentet inspirasjon fra Henriksen (2011) sine to modeller: Talentutviklingsmiljø-modellen og Miljøsuksess-modellen. Datainnsamlingen baserer seg på fire gruppeintervjuer, med 12 spillere fra A-laget til Odds Ballklubb. De sentrale funnene viser at spillerne har vært i miljøer som har bidratt til å skape selvstendighet, tålmodighet og trygghet. For spillernes utvikling ble trenere, trenerteam, tilrettelegging fra skolen og rollemodeller sett på som viktige bidragsytere for individuell og relasjonell utvikling. Gjennom årene på videregående og juniorlaget utviklet spillerne en tydelig identitet. Fra dag én på skolen var det en klar filosofi, skoleringsplan, et 4-3-3 system og underholdende fotball som var fokus. Funnene viser også at «Telemarkstrappa» må bestiges steg for steg fra juniorlaget til A-laget i målet om A-lagskontrakt. Trappen har som formål å skape og tilrettelegge for daglige utfordringer, motivasjon og utvikling. Statistisk sett får 1-2 spillere A-lagskontrakt hvert år, som betyr at mange ikke får drømmen sin oppfylt. Undersøkelsen viser at det finnes mange gode fotballspillere som slutter på bakgrunn av for stor konkurranse og for få muligheter. De negative konsekvensene kan føre til at spillere med stort potensial slutter. Denne studien viser at talentutvikling er en kompleks prosess hvor flere faktorer kan bidra eller ødelegge en spillernes potensial. Alle individer er forskjellige, så det er ingen faktorer som er viktigere enn andre, alle har betydning på hver sin måte. Likevel vil faktorene som trenere, rollemodeller, de daglige prosessene og utfordringene være avhengig av hverandre for å bidra til å oppnå spillernes ønskede potensial.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgenb_NO
dc.subjectfotballnb_NO
dc.subjecttalentutviklingnb_NO
dc.subjectspillerutviklingnb_NO
dc.subjectOddnb_NO
dc.titleEn casestudie av Telemarksmodellen i fotball. «Spillernes første møte med Telemarkstrappa»nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holderCopyright The Authornb_NO
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Samfunnsvitenskapelige idrettsfag: 330::Idrettspedagogikk og -psykologi: 333nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record